حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390

سکوت

با من صحبت کن نازنینم

هرچه باشد از سکوتت بیشتر مرا آزار نمی دهد....