حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 11 دی‌ماه سال 1394

درد

درد یعنـــی....
ساعتهـــا می شینم
به حرفایـــی که هیچ وقت قـــرار نیست بگم فکـــر می کنم..