حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

سه‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1394

تبسم

تبسم را نه می توانیم بخریم،
نه می توانیم قرض کنیم..
فقط مى توانیم هدیه بدهیم
میسپارمت به لبخند ها...
گرچه گاهى خودم میهمان بغض هاى بى دلیلم!
در مسیر باد بمان تا بوى مهربانیت تسخیر کند این شهر پر از بیهودگى را لبخندبزن
و تنور دلت گرم، دوست من