حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 19 دی‌ماه سال 1393

قدم زدن

گاهی وقت ها هست که می خوای میون تنهایی خودت قدم بزنی ..... به دلتنگی هات فکر کنی خودت رو سرزنش کنی بقیه رو محکوم کنی به خدا شکایت کنی .... بعد به خودت بگی درست میشه.... بعدش بلند شی و با یه لبخند بری سمت خونه