حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 13 دی‌ماه سال 1392

گردون

اگر چرخ وجود من از این گردش فرو مانَد

بگرداند مرا آنکس که گردون را بگرداند...