حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1392

بافت فرسوده

من از زلزله‌ی چشمانت نمی‌ترسم
ترسم از بافت فرسوده‌ی دلم است …