حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1391

اشک


ای اشک دوباره در دلم درد شدی

تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی


از کودکی ام هر آنزمان خواستمت

گفتند دگر گریه نکن مرد شدی