حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1391

خط خوش


یارب نوشته بد از یار ما بگردان.....