حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 5 خرداد‌ماه سال 1391

دعا

الهی
معرفت و بینشی ده که در شب آرزوها
در قلبم آرزویی داشته باشم که تو به داشتن بنده‌ای
با چنین آرزویی به فرشتگانت مباهات کنی ....