حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1390

نظری زیبا

دیروز در قسمت نظرات و برای مطلب گریه های نم نم نظری گذاشته شد به قلم افسانه در وبلاگ خاطرات کهنه و شعر های نو:


حرفهایی هست برای گفتن

که اگر گوشی نبود نمی گوییم.

وحرفهاییست برای نگفتن

حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود  نمی آورد.

وسرمایه ماورایی هرکس

حرفهاییست که برای نگفتن دارد .

حرفهایی که پاره های بودن آدمیندو هرگز گفته نمی شوند مگر اینکه مخاطب خویش را پیدا کنند.


با تشکر از افسانه خانم