حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 28 مرداد‌ماه سال 1390

پرواز

خداوندا!


چه سری در نیلی آسمان ها پنهان کرده ای که دل بیتاب پر گشودن است؟