حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390

عشق و عقل

عده ای می گن که عشق و عقل در دو جهت و سوی مختلف هستند و در تمام دوران با هم تقابل داشتند..... بعضی دیگه هم میگن که عشق و عقل هیچ تضادی با هم ندارند بلکه عقل همانند چراغ های ماشینی می مونه که موتور اون عشقه .....


روی کاغذ و در صحبت همه این حرف ها برای من قشنگ و معقول بودند ولی معتقدم که اگر عاشق نباشی اگر تمام استدلال های بشریت را از آغاز خلقت تا کنون هم بیاوری نمی تونی لیلی و مجنون رو از هم بگیری...


آره، این روزها من .....