حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 26 تیر‌ماه سال 1390

رویا

نگاه کن! دنیا چه جای خوبی است: ترها تازه تر روزهاش پر رنگ تر، قشنگ تر روزگارش درست و پر از پیمان های راست! آدمهاش همه دل درست درست و درمون راه با رفیق! تازگی چهره هاش هم در چنین حال و هوای یگانه یی چه دیدنی ست! رویای من ...